RAKENNUSLUVAN HAKEMINEN

RAKENNUSLUVAN HAKEMINEN

Rakennushanke alkamassa ja ajatuskin rakennuslupaprosesseista, oudoista termeistä ja monenlaisista valvojista ahdistaa. Tässä blogissa on lyhyesti kerrottu hakuprosessin vaiheista.

Rakennusluvan hakeminen
Rakennusluvan hakeminen on pitkälti siirtynyt sähköiseksi. Sähköinen hakemus tapahtuu www.lupapiste.fi -palvelun kautta. Ennen luvan hakemista on syytä selvittää, onko tontilla jäljellä rakennusoikeutta. Rakennusoikeus määrittää minkä verran kiinteistöllä saa olla maksimissaan rakennuksia pohjapinta-alaltaan. Rakennusoikeus selviää kaavamääräyksistä ja sen voi selvittää joko arkkitehdin avustuksella tai suoraan kysymällä asemakaavoituspalvelusta.


Mistä tiedän saanko luvan?
Luvan saannin varmuus varmistetaan ottamalla hyvissä ajoin ennen aloitusta yhteys rakennusvirastoon. Erityisesti kevät on kiireistä aikaa virastoissa ja asioiden selvittäminen voi viedä viikkoja. Helppo tapa lähestyä asiaa, on sopia tapaaminen rakennusvalvontaan. Tulosta mukaan esim. Smartian sivulta alustava pohjaluonnos ja kysy onko mitään esteitä rakentamiselle olemassa ja tuleeko muita määräyksiä tai rajoitteita rakentamisen suhteen kuten paloluokituksia jne. Usein rakennuslupa piharakennukselle on jo haettu talon rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Jos alkuperäiseen lupakuvaan halutaan kuitenkin muutoksia, rakennuslupa täytyy hakea uudelleen. Näissä tapauksissa usein kuitenkin riittää, että muutoksista piirretään vain muutoskuvat, jolloin itse rakennuslupaa ei tarvitse hakea välttämättä uudelleen. Paikallisesta rakennusvirastosta kysymällä asiat aina selviävät.

Rakennushankkeen vastuuhenkilöt
Jokaiselle rakennushankkeelle nimetään pääsuunnittelija, vastaava mestari, perustussuunnittelija sekä mahdollisesti LVIS-työnjohtaja. Tämä kuulostaa työläältä, mutta käytännössä asia hoituu yleensä joustavasti.
Pääsuunnittelija ei nimestään huolimatta pienemmissä kohteissa yleensä ole arkkitehti. Monesti autotalli- ja hallihankkeissa se on rakennusalan ammattilainen, joka usein hoitaa samalla myös vastaavan mestarin tehtävät. Pääsuunnittelija koordinoi suunnittelun ja huolehtii, että erityisalakohtaiset suunnitelmat (LVI, sähkö jne.) ovat linjassa kokonaisuuden kanssa.
Perustussuunnittelija on yleensä sama henkilö, joka on myös rakennussuunnittelija. LVI-suunnitelmat tekee niihin erikoistunut yritys. Usein helpolla pääsee, kun kysyy valitulta LVI-urakoitsijalta ketä he suosittelevat tekemään LVI-suunnitelmat. Sähkösuunnitelmat saat urakoivalta sähköalan yritykseltä. Eri kaupungeissa on toisistaan poikkeavia käytäntöjä siitä, kenet eri rooleihin kelpuutetaan. Rakennusvalvonta hyväksyy ammattilaiset hankkeelle.

Lista rakennuslupahakemukseen tarvittavista asioista:

  • Rakennuslupakaavake täytettynä siinä kysytyillä tiedoilla tai sähköisesti tehtynä (pääsuunnittelija apuun tässä tarvittaessa)
  • Naapurien kuulemiskaavake täytettynä allekirjoituksilla, kaikki rajanaapurit tulee olla kuultuna
  • Viralliset rakennuslupapiirrokset (pääpiirrokset).
  • Rakennuslupapiirroket kuuluvat mukaan Smartian toimitussisältöön. Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset
  • Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto (tarvittaessa)
  • Rakennustöiden vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan hakemus (pääsuunnittelija, vastaavamestari, perustussuunnittelija).
  • Energiatodistus (tarvittaessa)

 

© 2016 Smartia