HYVÄ STARTTI RAKENNUSPROJEKTILLE

HYVÄ STARTTI RAKENNUSPROJEKTILLE Mitä asioita on syytä ottaa huomioon, jotta rakennusprojektisi lähtee heti alussa hallitusti ja tehokkaasti liikkeelle, eikä aikaa ja rahaa kulu vääriin asioihin

 

Tässä lyhyessä blogikirjoituksessa kerrotaan mitä asioita on syytä ottaa huomioon, jotta rakennusprojektisi lähtee heti alussa hallitusti ja tehokkaasti liikkeelle, eikä aikaa ja rahaa kulu vääriin asioihin.

PERUSTEELLINEN TARVEKARTOITUS
Autotallin, hallin tai toimitilan rakentaminen lähtee luonnollisesti liikkeelle olemassa olevasta tarpeesta. Rakentajalla on mielessään haaveita ja ajatuksia niin ulkonäön kuin käyttötarkoituksenkin osalta. Hyvään ja haaveet täyttävään lopputulokseen päästään huolellisella tarvekartoituksella. Kannattaa esittää itselle kysymys: Mitä varten rakennus tehdään? Kun tähän kysymykseen laatii hyvän vastauksen, on siitä hyvä jatkaa suunnittelua. 

RAKENNUSPAIKKA RATKAISEE
Se, miten tallin saa tontille sijoittaa, riippuu paljolti tontin koosta ja tonttikohtaisista määräyksistä. Jos ei tallin tai piharakennuksen sijaintia ole asemakaavassa määritelty, siitä on syytä keskustella rakennusvalvonnan kanssa ennen lupahakemusta. Tontin sujuvaan käytettävyyteen ja ilmansuuntiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Liiketilan paikkaa voi etsiä kaupunkien tonttipörsseistä, lehti-ilmoituksella tai kuntien ja kaupunkien elinkeinoasiamiehiltä kysymällä. Varsinainen tarkempi suunnittelu kannattaa aloittaa vasta kun rakennuspaikka ja rakennuksen sijainti tontilla on lopullisesti päätetty.

AMMATTILAINEN MUKAAN SUUNNITTELUUN AJOISSA
Kun rakennuspaikka on selvillä, kannattaa ottaa ammattilainen mukaan keskusteluun. Vaikka oma ajatuksesi rakennuksesta olisikin selvä, kannattaa tässä vaiheessa hyödyntää ammattilaismyyjän satojen rakennushankkeiden tuoma kokemus. Vaikka oma ajatuksesi olisikin selvä, voi keskustelu ammattilaisen kanssa olla rahanarvoinen ja merkityksellinen. Ammattilainen auttaa suunnittelemaan mitä tontille voi ja kannattaa rakentaa, jotta toteutustapa on tehokas ja ylimääräisiä kustannuksia ei pääse syntymään vahingossa kalliiden ja tehottomien ratkaisujen myötä.

VIRANOMAISET MUKAAN KESKUSTELUUN
Kun rakennuspaikka alkaa hahmottua ja omat toiveesi ovat selvät, on hyvä aika ottaa kaupungin rakennusvalvonta mukaan keskusteluun. He osaava kertoa paikan kaavamääräyksistä, eli siitä, mitä kyseiselle paikalle saa rakentaa. Määräyksiä saattaa liittyä esimerkiksi palo-osastointeihin tai rakennuksen käyttötarkoitukseen, jotka on otettava lopullisissa suunnitelmissa huomioon. Ottamalla viranomaiset varhain mukaan keskusteluun, vältetään myöhemmät pettymykset ja ehkä myös monta turhaa työtä.

Saammeko auttaa sinunkin rakennushankkeesi liikkeelle? Soita: 046 851 2340 tai laita viestiä myynti@smartia.fi

 

Related Posts
  1. TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ - TALLI- JA HALLIMYYNTI KASVUSSA TOIMITUSJOHTAJAN KYNÄSTÄ - TALLI- JA HALLIMYYNTI KASVUSSA
© 2016 Smartia