Tietosuoja

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Smartia Oy

Postiosoite
PL 75

Postinumero 
92101 RAAHE

Käyntiosoite
Jokelantie 3 92140 PATTIJOKI

2. Rekisterin nimi

MM-asiakastiedosto (Smartian asiakasrekisteri) 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Smartia Oy:n asiakas-suhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisteriin kerätään asiakkaiden ostokäyttäytymistietoja loppusummatasolla. Lisäksi voidaan kerätä tietoja tuoteryhmätasolla. 

4. Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä pidetään smartia.fi-verkkopalveluun rekisteröityneiden käyttäjien tietoja. 

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista: 

Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot (osoite) yhteydenottoa varten)
Tunnistustiedot (salasana/sähköpostiosoite)
Demografiatiedot (ikä, ammattiryhmä yms.)
Kiinnostustiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Säännöllisenä tietolähteenä ovat käyttäjän (tietoverkon kautta sähköisesti tai muulla tavalla) itse antamat omia tietojaan koskevat ilmoitukset. 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Käyttäjärekisterin sisältöä ei rekisterinpitäjän aloitteesta luovuteta tai siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mutta tunnistetut ja valtuutetut käyttäjät voivat tehdä aineistoon rajoitettuja hakuja tietoverkon kautta kaikkialta maailmasta mistä on pääsy tietoverkkoon. 

Rekisteritietoja voidaan luovuttaa Smartia Oy: yhteistyökumppaneille esim. markkinointitutkimuksen tekemiseen. 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Tietojärjestelmässä pidettävät aineistot on suojattu fyysisesti ja ohjelmallisesti useilla eri keinoilla: 

Laitteistot pidetään turvallisissa tiloissa ja niiden ylläpidossa noudatetaan korkeaa turvatasoa. 
Asiaton pääsy laitteistojen käyttöjärjestelmiin päätteeltä tai tietoverkon kautta on ehkäisty useilla tietoturvatekniikoilla, menetelmillä ja toimintatavoilla kuten palomuurit, ohjelmalliset suojaukset, käytön rajoittaminen ja valvonta. 
Asiaton pääsy käyttäjärekisteriin ja sen tietokantoihin on estetty kryptografisesti riittävän vahvoilla, säännöllisesti vaihdettavilla ja vain välttämättömien henkilöiden tiedossa olevilla tunnisteilla. 

Rekisteritietojen päivitysoikeus on vain asianomaisilla rekisterinpitäjän edustajilla ja kaikilla käyttäjillä omiin tietoihinsa. Päivitykseen tarvitaan tätä varten annetut tunnisteet ja valtuudet. Asiakasrekisteriin ei kuulu manuaalisia aineistoja.

2016 Smartia Oy